ธงประจำชาติ

2014

ชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตย์

น้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตย์

แดงหมายถึง ชาติ

น้ำเงินหมายถึงศาสนา

www.Google.co.th

Advertisements